කා ගාවවත් ''සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය'' O/L Past papers තියනවද?

2008 න් පසු ඕන paper එකක් upload කරන්නකෝ!  අති විශාල උදව්වක්.

:(

Answers

 • edited November -1
  ඉස්සෙල්ලා AL... දැන් OL... X_X
 • edited November -1

  මේ මට නෙවේ බන් අපේ මල්ලිට 

 • edited November -1
  මේ අර කාණ්ඩ විෂයයන් වල තෝරගන්න තියෙන subject එකද ?
  නැත්නම් නිකන් හැමෝටම තියෙන සිංහල පේපර් එකේ එකද ?
 • edited November -1

  ඔව් බන් කාණ්ඩ විෂයයන් වල තෝරගන්න තියෙන subject එකක් තමයි .

 • edited November -1
  එව්වා කොහෙන්ද හොයන්නෙ ඉතින්... #-o
  ඒක කරන කට්ටිය අඩුයි නේද ටිකක් ? මාස්ටර් ගයිඩ් එකෙන් එහෙම පොත් ගහලා නැද්ද ඒකට ?
 • edited November -1

  past paper පොතක් ගන්න... upload ඒවාට වඩා හොදයිනේ.. අනික internet එකේ හොයන්න අමාරුයි...

 • edited October 2015

  මෙන්න OL-AL ICT & GIT Past Papers with Marking schemes links:

  1. Past Papers
  2. Marking Schemes

  වැඩි විස්තර ICTezy.com | 0714 165 800

Sign In or Register to comment.