උසස් පෙළ networking වලින් එන ගණන් හා ඒවා විසදන හැටි ගැන කියල දෙනවද?

edited November -1 in Advanced Level

උසස් පෙළ networking වලින් එන ගණන් හා ඒවා විසදන හැටි ගැන කියල දෙනවද?

Tagged:

Answers

 • edited June 2016
  කාටහරි පුළුවන්ද ict networking ගණන් හා ඒවා විසඳන විදිහ ගැන පැහැදිලි අදහසක් දෙන්න.ලොකු උදවීවක්.
 • edited June 2016
  @Eranda_Dhanushka, @Vidyani_3
  මොන වගේ ඒවද ඔයාලට අවුල් කියලා කියන්න බලන්න... :-B try එකක් දෙන්න.. :)
  Subnet (උපජාල) සම්බන්ධ ඒවද ?
 • edited June 2016

  ඔවි subnetting හා mcq වල networkin එන ගණනුයි

  ඒ වගේ paper එකට එන ගණන් නැද්ද practice එකට?හදන විදිහ එක්ක

 • edited June 2016

  192.168.5.70/27යන IPලිපිනයට අදාල පහත ඒවාට පිලිතුරු ලබා දෙන්න.

  1.පංතිය ලියා දක්වන්න

     class C

  2.සම්මත උප ජාල ආවරණය ලියන්න

   255.255.255.0

  3.උප ජාල සංඛ්‍යාව හා උප ජාලයකට අයත් පරිගණක ගනන සොයන්න.

 • edited November -1
  @Vidyani_3, @Eranda_Dhanushka

  ඔය @shady කියලා තියෙන එක තේරුණාද ? නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් අවුලක් නැද්ද ?
  කියන්න බලන්න. නොතේරෙන දෙයක් තියේ නම් අහන්න. දන්න විදිහට කියලා දෙන්නම්. :)
 • edited November -1

  comment එකේ තියෙන එක නම් තෙරෙනවා මට ඕනේ mcq paper එකේ එන ප්‍රශ්න විසඳන විදිහ.past papers එහෙම

   

 • edited November -1
  @Vidyani_3 ඔයාම දාන්නකො බලන්න ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් හරියන්නෑ මේක :D
 • edited July 2016

  ඔය CIDR ක්‍රමේ නැතුව නිකන්ම  IP එක ආවොත් sub net mask එකයි,number of host එකයි හොයන විදිහ කියල දෙනවද?? 

   

Sign In or Register to comment.