පොඩි භින්න භාග කේස් එකක්...

edited October 2019 in Advanced Level
මෙන්න මෙහෙමයි ගාන. පොතක තිබුන එකක්.

2x/(1+x2) (1+x)2

මම ඕක මෙන්න මෙහෙම හදාගෙන ගියා...

2x/(1+x2) (1+x)2 = A/(1+x2) + B/(1+x)2 -------(1)

(1)* (1+x2) (1+x)2

2x=A(1+x2) + B(1+x)2 ----------(2)

(2)ට x=-1 ආදේශ කිරීම

2*-1 = 0 + 2B
-2 = 2B
B = -1

ඔන්න ඔය විදිහට B හොයාගත්තා. දැන් කොහොමද මේකෙ A හොයාගන්නෙ?
සංගුණක සමාන කිරීමෙන්වත් A හොයන්නත් බෑ නේද මේ ගානෙ ?

මේ ගාන තිබුන පොතේ උත්තරය හැටියට දීලා තියෙන්නෙ මේක
1/1+x2 - 1/(1+x)2

Best Answers

 • edited March 2014 Accepted Answer
  2x/(1+x2) (1+x)2 = (Ax+B)/(1+x2) + C/(1+x)2 + D/(1+x)
  2x=Ax(1+x)2 + B(1+x)2 + C(1+x2) + D(1+x)(1+x2)

  x=(-1) විට,
  -2=2C
  C=(-1)

  නියත පද වල සංගුණක සලකා
  0=B+C+D
  C=(-1) නිසා,
  B+D=1------(i)

  x3පද වල සංගුණක සලකා
  0=A+D
  A+D=0-----(ii)

  x පද වල සංගුණක සලකා
  2=A+2B+D
  A+2B+D=2-----(iii)

  (iii)-(ii) න්,
  2B=2
  B=1

  B හි අගය (i) ආදේශයෙන්
  1+D=1
  D=0

  D හි අගය (ii) ආදේශයෙන්
  A+0=0
  A=0

  A=0, B=1, C=(-1), D=0
  බින්න භාග
  2x/(1+x2) (1+x)2 =1/1+x2 - 1/(1+x)2
 • edited November -1 Accepted Answer
  ඒක තමයි Theory එක. මේ link එක පොඩ්ඩක් බලන්නකො. අවුලක් වු‍නොත් කියන්න.
 • edited November -1 Accepted Answer

  :-bd

Answers

 • edited March 2014
  @yasas okkoma hari. mata therenne naththe menna meka liyaganne kohomada kiyala. :(

  2x/(1+x2) (1+x)2 = (Ax+B)/ (1+x2) + C/(1+x)2 + D/(1+x)

  kiyala denna puluwanda aka ganna hati mata ????
 • edited November -1
  ගොඩක් thanks @yasas අයියා. මම බලන්නම් ඒක. :)>-
 • edited March 2014
  එල එල. \:D/ මට යාන්තමින් වගෙ පොඩ්ඩක් තේරුම්ගන්න පුළුවන් වුණා. තව ගණන් ටිකක් හදලා බලන්නම් මම දැන්.
  අවුලක් වුණොත් අහන්නම් මම ආයේ. :)
  ආයෙපාරක් තැන්ක්යූ වේවා... ^:)^
 • edited November -1
  <:-P
 • edited November -1
  @yasas ;මෙන්න මේක කොහොමද ගත්තේ? C වලට මොකද වුණේ ? :-/

  x පද වල සංගුණක සලකා
  2=A+2B+D
  A+2B+D=2-----(iii)
 • edited November -1
  2x=Ax(1+x)2 + B(1+x)2 + C(1+x2) + D(1+x)(1+x2)
  2x=Ax(1+2x+x2) + B(1+2x+x2) + C(1+x2) + D(1+x+x2+x3)
  2x=A(x+2x2+x3) + B(1+2x+x2) + C(1+x2) + D(1+x+x2+x3)
  x පද වල සංගුණක සලකා බලන්න C එන්නෙ නෑ.
 • edited November -1
  ආහ් හරි හරි... වැඩේ ගොඩ  :-bd
 • edited November -1

  :bz <:-P
 • edited November -1

  :)] ඉක්මනට පොඩ්ඩක් මේක ගැන බලනවද?

  1/(1-x)(x-1)3= -1/(x-1)කියලද භින්න භාග වෙන් කරන්නෙ?

   

 • IsuIsu
  edited November -1
  Ohoma newey
Sign In or Register to comment.